Diensten die wij aanbieden:
Image Opzet stappenplan nieuwbouw, verbouw en renovatie

Image Haalbaarheid- en variantenstudie bouwplan

Image Architectonisch exterieur- en interieurontwerp

Image Deskundig advies materiaalkeuze en -gebruik

Image Schetsontwerp tot en met detailuitwerking

Image Bouwtoezicht bij nieuwbouw, verbouw en renovatie

Image Bouwtechnische keuringen bij nieuwbouw en verbouw

Image Aan- en verkoopkeuringen

Image Bouwbegeleiding van verbouwingen & nieuwbouw

Image Kopersbegeleiding en bewaking meer- en minderwerk

Image 2D en 3D digitaal tekenwerk

Image Vergunningaanvragen voor verbouw en nieuwbouw

Image Calculatie en voorbereidingswerk

Image Ramingen bouwkosten

Image Kostenbewaking tijdens realisatie

Image EPN en EPC-berekeningen

Image Ventilatie- en daglichtberekeningen

Image Constructieberekeningen

Image Realisatie van kleine verbouwingen en aanbouw